The smart Trick of ปฏิทินล้านนา 2565 That No One is Discussing

วัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

ปฏิทินล้านนา วันดี วันเสีย ตำราล้านนา ความเป็นมาของความเชื่อและศรัทธาในสังคมล้านนา ปักขทืนโบราณหรือปฏิทินล้านนามีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่รู้ แถมยังสืบทอดกันด้วยปากต่อปาก ส่วนวัยรุ่นในปัจจุบันไม่มีใครสนใจ จนปราชญ์ชาวบ้านหวั่นว่าจะหายไปจากโลก เพราะทั้งภาษาพูดและอักขระล้านโบราณก็กำลังสูญหายไป ร่วมสืบสานภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป

เกี่ยวกับเชียงใหม่-ล้านนา ประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องเล่า

ฤกษ์ยาม ล้านนา วันดีวันเสียวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

จึงได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับการผลิตฟักทองพันธุ์ไข่เน่าให้มีคุณภาพดี ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ

แคปชั่นทำบุญ วันวิสาขบูชา ภาษาเหนือ

ในประเทศ อาชญากรรรม-กระบวนการยุติธรรม

ยังมี “วันจม” “วันฟู” อีก เช่น ในเดือนเกี๋ยงหรือเดือนอ้าย วันจันทร์เป็นวันฟู วันศุกร์เป็นวันจม เดือนสาม วันพุธเป็นวันฟู วันอาทิตย์ เป็นวันจม

วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

บันทึกชื่อ, อีเมล และชื่อเว็บไซต์ของฉันบนเบราว์เซอร์นี้ สำหรับการแสดงความเห็นครั้งถัดไป

วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

Thailand Chiang mai hotel a surprising verdant valley that doubles as a seamlessly blended ปฏิทินล้านนา 2565 wonderland of historic Lanna elegance While Chiang Mai has plenty of lodges and guesthouses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *